نویسنده = آرش فاضلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر نانو ذرات نقره بر خصوصیات جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های جو زراعی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-62

فرزانه قاسمی سراب بادیه؛ آرش فاضلی؛ علی آرمینیان


شماره‌های پیشین نشریه