نویسنده = محمد حسین امینی فرد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فلزهای سنگین بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های تربچه (.Raphanus sativus L)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-75

محمد حسین امینی فرد؛ حسن بیات؛ حسین حمامی


شماره‌های پیشین نشریه