نویسنده = محمد نقی صفر زاده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه‌های بادام زمینی (.Arachis hypogaea L)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-199

سید علی نور حسینی؛ محمد نقی صفر زاده؛ سید مصطفی صادقی


شماره‌های پیشین نشریه