کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیه ژنوتیپ‌های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-15

فاطمه کامیاب؛ شاهین واعظی؛ محمد جعفر آقایی؛ مینا ربیعی


شماره‌های پیشین نشریه