کلیدواژه‌ها = آهن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر باکتری‌های حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر میزان عناصر غذایی بذر دو رقم گندم تحت شرایط دیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-114

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی


شماره‌های پیشین نشریه