نویسنده = سهیل پارسا
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تأثیر بستر سرمادهی و تیمارهای شکستن خواب بر جوانه‌زنی بذر باریجه (Ferula gummosa Boiss)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 201-215

سهیل پارسا؛ کرامه احمدی؛ علی گزانچیان؛ سهراب محمودی


3. بررسی اثرات پرایمینگ تغذیه ای برجوانه زنی و رشد گیاهچه باریجه (Ferula gummosa Boiss)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-151

کرامه احمدی؛ سهیل پارسا؛ سهراب محمودی؛ غلامعلی گزانچیان


4. تأثیر روش‌های مختلف شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر کما

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-28

مصطفی زنگوئی؛ سهیل پارسا


شماره‌های پیشین نشریه