کلیدواژه‌ها = بنیه بذر
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر روش‌های مختلف شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر کما

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-28

مصطفی زنگوئی؛ سهیل پارسا


4. اثر هیدروپرایمینگ بذر در بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه سرخارگل (Echinacea purpurea ) تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-69

آرزو پراور؛ حشمت امیدی؛ نسرین سادات عیسی نژاد؛ مجید امیرزاده


شماره‌های پیشین نشریه